Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2013

czwartyzeroszosty
Reposted fromasiekxp asiekxp viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
5285 77f5 500
Reposted fromTheseagreeneyes Theseagreeneyes viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
4928 c290
Reposted fromdumbscream dumbscream viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
8498 6481
Reposted fromscorpix scorpix viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
czwartyzeroszosty
5164 5006 500
czwartyzeroszosty
5885 a1c2
czwartyzeroszosty
Łatwo jest idealizować kogoś, kogo się prawie nie zna.
— Nicholas Sparks - Szczęściarz
czwartyzeroszosty
1456 fb0c 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
4495 836c
Reposted fromaaajlajk aaajlajk viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
Upadłem powiadasz? A nie przyszło Ci do tego pustego łba, że robiłem unik?
Reposted fromapatyczna apatyczna viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
czwartyzeroszosty
Kiedy człowiek wraca z tak daleka, wyzbywa się dawnych pretensji, z wdzięcznością przyjmuje mniejsze zło.
— Nathalie Sarraute - "Słyszy pan te śmiechy?"
Reposted frompuella13 puella13 viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
Zupa myśli, że jak przestanie działać, to pójdę żyć. Nie ze mną te numery.
czwartyzeroszosty
właśnie zrozumiałam jak to działa. nie powinnam czekać, aż się odezwiesz. nie powinnam się tym zamartwiać, analizować. po prostu będę żyć swoim życiem, a jeśli się odezwiesz to się odezwiesz i tyle. ale zastanawianie się nie ma sensu bo nic tu nie zmieni.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon

April 08 2013

czwartyzeroszosty
4772 a13b
Reposted fromretaliate retaliate viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
czwartyzeroszosty
3174 c390
wszystko można wykorzystać

March 26 2013

czwartyzeroszosty
5662 432d
Reposted frommelodyjna melodyjna

March 25 2013

czwartyzeroszosty
3568 b4a3
Reposted fromRybenka Rybenka viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl