Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2013

czwartyzeroszosty
Ty tak o niej źle mówisz, a potem pierwszy jesteś jej rycerzem.
— lecisz byleby ją uratować.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
czwartyzeroszosty
Podniecała mnie sama myśl na spotkanie z nim, choć wiedziałam, że między nami i tak nic się nie wydarzy.
— nie mogę się doczekać.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
czwartyzeroszosty
5946 6f00
czwartyzeroszosty
5735 082c 500
Reposted fromtootylkooadaa tootylkooadaa
czwartyzeroszosty
- Nie boisz się że będą tam lepsi?
- Moja mama zawsze mówiła "Synu amatorzy zbudowali arkę, a zawodowcy Titanica"
— Gdzieś usłyszane
czwartyzeroszosty
  Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromIriss Iriss viacynamon cynamon

April 13 2013

czwartyzeroszosty
Jesteśmy jeszcze tak nieśmiali i wrażliwi, że rani nas każda gruboskórność. Wówczas moją reakcją jest zawsze chęć, żeby "stąd uciec". Ale to niemożliwe, więc ukrywam swoje uczucia i staram się jakoś wyładować, tak że wszyscy mnie mają dość.
— Dziennik Anny Frank
Reposted fromnosiemka nosiemka viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
Co się wysłało, to się nie odwyśle.
— historia pewnego mejla
czwartyzeroszosty
2853 10ca
i po krzyku 
Reposted fromoluha oluha viadelikatnienie delikatnienie
czwartyzeroszosty
Reposted fromtwice twice viamrowcia mrowcia
czwartyzeroszosty
4889 c921
Zamknęłam się w cudzysłowie. Nie rozum mnie dosłownie.
czwartyzeroszosty
"Doszła do wniosku”. Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka “dochodzą do wniosku” i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być “coś innego"
— Jarosław Grzędowicz
czwartyzeroszosty
4198 88d7 500
Reposted frommorazmora morazmora viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
czwartyzeroszosty

Reposted fromkeepfit keepfit viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
czwartyzeroszosty
Reposted fromlugola lugola viamyzone myzone
czwartyzeroszosty
nie kupuj kwiatów bez kolców
bo je i tak wbijesz potem w miękką tkankę serca

nie mów, że kolana, motyle i ślina, że wakacje, że kominek i
pies
nie mów "tak", bo wiek i odpowiednia pora
frank poszedł w górę, więc czas na genów przedłużenie
nie wypisuj na forach rzecz o rozstępach i grubych łydkach
nie zapewniaj, kiedy nie chcesz
bo spotka się z Tobą ostatni raz
w obliczu ludzkiej sprawiedliwości
wydrapie Ci gałki, odtąd ślepe na czucie
i powiesz, że kurwa, że chemia i bękart
rozdarte na pół dzieci
bez wiary w wierność

nie baw się w człowieka,
nie udawaj, że nie jesteś uodporniony na miłość
— 12.03.2013
czwartyzeroszosty
1654 79dd
Reposted fromamphetamine amphetamine viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
0959 2773
Reposted frommichalc michalc viacynamon cynamon
czwartyzeroszosty
3599 9664 500
Reposted frommechtatel mechtatel viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl